Druh:
Dlažba, Obrubníky a odvodnění, Vegetační systémy
Použití:
Pochozí plochy, Pojezdové plochy osobními vozy, Příjezdové cesty, Vegetační systémy
Barevnost:
ČERNÁ, ČERVENÁ, JAVOR, OKR, ŠEDÁ

Možné zatížení:
Pojezd do 3,5 tuny
místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3.5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)

Popis produktu

Vodopropustná dlažba je opatřena distančními nálisky vymezujícími spáru o šířce 29 mm. Dlažba je svým tvarem předurčena zejména na zpevněné plochy, kde se počítá s částečným průsakem dešťových vod do podloží, jako jsou parkoviště a odstavná stání. Pro zachování vsakovací funkce je nutno spáry zaplnit substrátem pro osetí trávou. Tento typ vegetační dlažby se vyrábí v pěti barevných kombinacích, které lze mezi sebou kombinovat.

Barevné varianty:

Vystaveno v sektoru

  • 101 ŠEDÁ
  • 205 JAVOR
  • 204 ČERNÁ v přípravě
  • 203 OKR v přípravě
  • 201 ČERVENÁ v přípravě