Druh:
Obrubníky a odvodnění, Vegetační systémy
Použití:
Vegetační systémy
Barevnost:
ŠEDÁ

Popis produktu

Mikroštěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch. Jejich pomocí můžeme odvodňovat běžné dopravní stavby, odstavná stání, parkoviště, dvory atd. Díky relativně nízké hmotnosti prvků je montáž systému možná i bez zdvihacích prostředků. Prvky jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400. Systém je tvořen čtyřmi prvky:

  • štěrbinová trouba délky 1 m bez vnitřního spádu nebo s vnitřním spádem
  • kompletní vpusťový kus včetně litinové mříže, kalového koše, přechodové desky a vpusťové šachty
  • čisticí kus včetně litinové mříže
  • záslepka

Barevné varianty:

Vystaveno v sektoru