Druh:
Dlažba, Vegetační systémy
Použití:
Chodníky, Pochozí plochy, Pojezdové plochy osobními vozy, Příjezdové cesty, Vegetační systémy, Zahradní cesty a plochy
Barevnost:
ČERVENÁ, ŠEDÁ

Možné zatížení:
Pojezd do 3,5 tuny
místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3.5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)

Popis produktu

Retenční dlažba Lago je ideálním řešením při potřebě účelového zpevnění ploch se zachováním přirozeného vsaku srážkových vod bez potřeby systému odvodnění. Umožňuje přirozenou retenci atmosférických srážek do půdního profilu. Díky větší šíři spáry a speciální profilaci spodní strany kamene se voda dokáže velmi rychle zasakovat do podloží.

Barevné varianty:

Vystaveno v sektoru

  • C-308,A-114 ŠEDÁ
  • ČERVENÁ ČERVENÁ v přípravě