Druh:
Dlažba, Vegetační systémy
Použití:
Chodníky, Pochozí plochy, Příjezdové cesty, Vegetační systémy, Zahradní cesty a plochy
Barevnost:
ŠEDÁ

Možné zatížení:
Auto do 1,5 tuny
příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1.5 t

Popis produktu

Vegetační tvárnice GREEN BLOK je ideálním řešením při potřebě účelového zpevnění ploch se zachováním přirozeného vsaku srážkových vod. Umožníme-li přirozenou retenci atmosférických srážek do půdního profilu, významně tím ovlivníme prosperitu vegetace v blízkém okolí zejména v mimosrážkovém období a také zlepšíme místní mikroklima, které pomáhá snižovat teplotní extrémy.

Barevné varianty:

Vystaveno v sektoru